Tag Archive for "chương trình tiêu chuẩn" - Dale Carnegie Việt Nam

Posts Tagged ‘chương trình tiêu chuẩn’

KHAI GIẢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (Tháng 03, 04/2020)

chuong-trinh-tieu-chuan-dale-carnegie-vietnam

Với hơn 107 năm kinh nghiệm huấn luyện năng lực cho Lãnh đạo, Quản lý trên toàn cầu, các chương trình tiêu chuẩn của Dale Carnegie là nhóm giải pháp tiên phong tạo ra những thay đổi rõ rệt trong kết quả kinh doanh và công việc của đội nhóm, cá nhân, giúp Lãnh đạo...