Mục đích của bài trình bày là gì?

Lập kế hoạch trình bày là một bước quan trọng trong quá trình thực hiện bài thuyết trình. Nhà lãnh đạo có khả năng thuyết trình tốt là người có thể diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng, đầy thuyết phục và truyền cảm hứng. Để làm được điều đó, họ phải trả lời được câu hỏi “Tôi thuyết trình với mục đích gì?” Mục đích thuyết trình sẽ là cơ sở để lựa chọn phương thức và công cụ hỗ trợ thuyết trình cho phù hợp. Nhìn chung, mục đích của bài trình bày trước đám đông thường rơi vào những trường hợp sau đây.

Cung cấp thông tin

Hầu hết tất cả các bài thuyết trình đều có mục đích là truyền tải, cung cấp thông tin đến người nghe, giúp họ hiểu rõ hơn về vấn đề. Với mục đích này, nhà lãnh đạo khi trình bày cần tập trung vào mức độ thấu hiểu và tính chất rõ ràng của thông tin để mang lại những nội dung chính cụ thể đến người nghe.

Thuyết phục hoặc gây ấn tượng

Đứng trước đám đông, người trình bày thường có nhiệm vụ thuyết phục hoặc tạo được ấn tượng với mọi người về tầm quan trọng của một điều gì đó. Nhà lãnh đạo cần phải gây ấn tượng với người nghe một cách hợp lý, cũng như thuyết phục họ thay đổi ý kiến, suy nghĩ về vấn đề đó.

Thuyết phục hành động hoặc truyền cảm hứng

Trình bày để tạo được lòng tin ở khán giả, từ đó thuyết phục họ thực hiện hành động cụ thể nào đó cũng là một trong những mục đích mà các nhà lãnh đạo thường hướng đến. Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập ngày nay, việc khuyến khích, động viên và truyền cảm hứng đến người khác hành động là rất hiệu quả trong công tác quản lí đội ngũ.

Giải trí và thư giãn

Trong phần thuyết trình, yếu tố mang tính thư giãn, giải trí là không thể thiếu. Việc làm người nghe cảm thấy thư giãn, thoải mái sẽ giúp họ đón nhận bài trình bày một cách vui vẻ, cởi mở hơn. Khi đó, người trình bày cũng dễ dàng truyền cảm hứng đến khán giả hơn.Lập kế hoạch chi tiết trước mỗi lần thuyết trình là một thói quen tốt mà các nhà lãnh đạo nên rèn luyện. Để đảm bảo phần thuyết trình diễn ra tốt đẹp, người lãnh đạo cần xác định rõ mục đích của bài trình bày và dựa trên mục đích đó để chọn lựa cách thức và phương tiện trình bày thích hợp.

Trong khóa học “Năng lực trình bày thực tiễn và truyền cảm hứng”, học viên sẽ tìm hiểu cách lập kế hoạch và chuẩn bị bài thuyết trình một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Ngoài ra, học viên cũng sẽ nắm được cách thức trình bày truyền cảm hứng và gây sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến khán giả.

Thuyết phục

Dale Carnegie Vietnam

Bình Luận

Leave a Reply

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.