Kỹ Năng Trình Bày Gây Ảnh Hưởng Cao - Gắn kết Đội ngũ - Dale Carnegie VN - Gắn kết Đội ngũ – Dale Carnegie VN

Kỹ Năng Trình Bày Gây Ảnh Hưởng Cao


HIP New

 

 Đăng ký nhận thông tin về Trình bày hiệu quả

Họ và tên*

Giới tính*

Email*

Điện thoại*

Công ty*

Chức vụ*

Tỉnh/Thành phố*

Anh chị muốn Dale Carnegie VN gửi tài liệu này đến cho người bạn bè, đồng nghiệp, người thân của Anh/Chị (nếu có):

Họ và tên

Email

Điện thoại

 

Quay lại Chuỗi chương trình Lãnh Đạo Tạo Gắn Kết