Kỹ Năng Lãnh Đạo Dành Cho Nhà Quản Lý - Gắn kết Đội ngũ - Dale Carnegie VN - Gắn kết Đội ngũ – Dale Carnegie VN

Kỹ Năng Lãnh Đạo Dành Cho Nhà Quản Lý

LTM newĐăng ký nhận thông tin về khóa đào tạo Lãnh đạo dành cho nhà quản lý

Họ và tên*

Giới tính*

Email*

Điện thoại*

Công ty*

Chức vụ*

Tỉnh/Thành phố*

Anh chị muốn Dale Carnegie VN gửi tài liệu này đến cho người bạn bè, đồng nghiệp, người thân của Anh/Chị (nếu có):

Họ và tên

Email

Điện thoại

Quay lại Chuỗi chương trình Lãnh Đạo Tạo Gắn Kết