KHAI GIẢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (Tháng 03, 04/2020)

Với hơn 107 năm kinh nghiệm huấn luyện năng lực cho Lãnh đạo, Quản lý trên toàn cầu, các chương trình tiêu chuẩn của Dale Carnegie là nhóm giải pháp tiên phong tạo ra những thay đổi rõ rệt trong kết quả kinh doanh và công việc của đội nhóm, cá nhân, giúp Lãnh đạo Bứt phá, Quản lý Vượt trội để xây dựng một Đột ngũ Gắn kết, Kinh doanh Bền vững. Dale Carnegie Việt Nam sẽ tiếp tục khai giảng các khoá mới vào tháng 03, 04/2020, cụ thể:

chuong-trinh-tieu-chuan-dale-carnegie-vietnam

Chương trình Lãnh đạo tạo đột phá: chương trình nền tảng giúp khơi dậy tiềm năng trong mỗi học viên, vượt qua giới hạn của chính mình để đạt được các mục tiêu phát triển mang tính đột phá trong lãnh đạo.
Đăng ký nhận tư vấn: http://bit.ly/TL-public-course

Chương trình Năng lực trình bày thực tiễn và truyền cảm hứng: giúp Lãnh đạo, Quản lý phát huy năng lực thuyết trình, tăng sức thuyết phục và truyền cảm hứng cho đội ngũ.
Đăng ký nhận tư vấn: http://bit.ly/IPP-public-course

Chương trình Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp: được thiết kế dành cho đội ngũ giảng viên nội bộ, các Lãnh đạo, Quản lý đang huấn luyện đội ngũ kế thừa; giúp học viên tìm hiểu và phát triển năng lực cần thiết của chuyên gia huấn luyện nội bộ.
Đăng ký nhận tư vấn: http://bit.ly/TTT-public-course

#Leadership #Presentation #Training

Dale Carnegie Vietnam

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image