Dale Carnegie công bố kết quả khảo sát gắn kết đội ngũ tại thị trường Việt Nam

 Yếu tố gắn kết đội ngũ trong công ty từ lâu đã được xem là yếu tố thu hút và lưu giữ nhân tài, giúp tổ chức hoạt động hiệu quả.

Mới đây tại Việt Nam, tổ chức tư vấn phát triển năng lực Dale Carnegie đã thực hiện một cuộc khảo sát quy mô lớn với gần 6.000 người tham gia phản hồi từ 56 công ty và tìm ra được những kết quả khá ấn tượng mà từ đó, các doanh nghiệp có thể nhìn lại tổ chức của mình để đánh giá về mức độ gắn kết của nhân viên cũng như đưa ra các giải pháp để cải thiện.

Cuộc khảo sát này cho thấy có tới 46,87% người trả lời là họ hoàn toàn gắn kết với công ty mà mình đang làm việc. Điều này là do tác động của các ngành nghề chiếm ưu thế về tỉ lệ tham gia trong cuộc khảo sát lần này như phân phối, bán lẻ. Bên cạnh đó, tỉ lệ không hoàn toàn gắn kết chiếm 46,87% và phần còn lại là những người không gắn kết.

Có sự khác biệt đáng kể trong mức độ gắn kết theo độ tuổi. Người có tuổi càng trẻ, đặc biệt là dưới 35 tuổi có mức độ hoàn toàn gắn kết càng thấp và không gắn kết càng cao, lần lượt là 40% và 12%. Thậm chí những người có độ tuổi dưới 18 tuổi có tỉ lệ 100% không gắn kết hoàn toàn.  Kết quả này cho thấy  người càng trẻ thì họ không hề có mong muốn gắn kết với bất cứ tổ chức nào mà tạo cơ hội cho bản thân đi tìm kiếm nơi làm việc thích hợp.

Độ tuổi từ 35  đến 64 có tỉ lệ hoàn toàn gắn kết cao nhất và không gắn kết thấp nhất  khi lần lược chiếm 50% và 8%.

Tỉ lệ hoàn toàn gắn kết của người có trình độ học vấn dưới Đại học cao hơn đáng kể so với người có trình độ Đại học và sau đại học, khoảng 47% so với 42% và 38%. Kế quả này cho thấy trình độ học vấn càng cao, người đi làm càng có nhiều cơ hội trong công việc và nghề nghiệp để lựa chọn nên sẽ không hoàn toàn gắn kết với công ty.

Một kết quả đáng ghi nhận khác là về quy mô công ty, kết quả cho thấy những người làm việc trong công ty càng lớn sẽ có tỉ lệ hoàn toàn gắn kết với công ty nhiều hơn. Điều này có thể giải thích thông qua thực tế là ở công ty quy mô lớn đến rất lớn, hầu hết là công ty đa quốc gia, những công ty này sẽ luôn tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong nghề nghiệp và sự tự hào với công ty cao nhất cho đội ngũ, đặc bịet đối với nhóm những người thuộc Độ tuổi 35 đến 64 có tỉ lệ hoàn toàn gắn kết cao nhất.

Ngoài ra, những người đã tham gia các chương trình huấn luyện của Dale Carnegie có tỉ lệ hoàn toàn gắn kết cao hơn so với những người chưa tham dự, 50% so với 42%. Những người rất hài lòng và hài lòng với công việc, quản lí trực tiếp và ban lãnhd dạo cấp câo sẽ có mức độ hoàn toàn gắn kết với công ty rất cao, khoảng 70%. Ngược lại nếu họ rất không hài lòng với 3 yếu tố này, tỉ lệ Không gắn kết là rất cao, khoảng 63%.

(Theo Nhịp Cầu Đầu Tư)

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image