Báo Cáo Kết Quả Khảo Sát Gắn Kết Đội Ngũ Tại Việt Nam - Dale Carnegie Việt Nam - Dale Carnegie Việt Nam

Báo Cáo Kết Quả Khảo Sát Gắn Kết Đội Ngũ Tại Việt Nam

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, định hướng xây dựng văn hóa gắn kết cho tổ chức đang khẳng định được tầm quan trọng của mình đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cho đến hiện nay vẫn chưa có một tổ chức nào tại Việt Nam xây dựng giải pháp toàn diện có thể mang lại kết quả rõ rệt về phương diện tài chính cho doanh nghiệp.

Dale Carnegie Vietnam tiên phong tổ chức Hành Trình Gắn Kết Đội Ngũ 2013 với mục tiêu chia sẻ và hoàn thiện chiến lược gắn kết nhân viên cho doanh nghiệp thông qua 2 yếu tố chính: cảm xúc, mối quan hệ với quản lý trực tiếp và niềm tin vào ban lãnh đạo cấp cao.

Bên cạnh việc tổ chức Hành Trình Trình Gắn Kết Đội Ngũ, chúng tôi đã phối hợp với công ty MSW thực hiện Nghiên cứu Gắn Kết Đội Ngũ, được triển khai trên khắp 87 quốc gia có văn phòng Dale Carnegie, trong đó có Việt Nam.

Nghiên cứu Gắn Kết Đội Ngũ tại Việt Nam được thực hiện trên 700 người, từ tháng 5/2013 đến tháng 8/2013, nhằm đánh giá mức độ gắn kết và mối tương quan với các tiêu chí về trình độ học vấn, giới tính, chức danh, thu nhập, thâm niên, mức lượng,.v.v… Dựa trên kết quả báo cáo, các lãnh đạo, chủ doanh nghiệp Việt Nam có thể xây dựng những chiến lược phát triển, gắn kết đội ngũ nhân sự một cách hiệu quả nhất, từ đó nâng cao doanh số và hướng đến việc phát triển bền vững.

Mời anh/chị điền đầy đủ thông tin vào form đăng kí bên dưới để tải về Kết Quả Khảo Sát Gắn Kết Đội Ngũ tại Việt Nam năm 2013 của Tổ chức Dale Carnegie giúp các doanh nghiệp tìm ra được các nguyên nhân cốt lõi (từ công ty và lãnh đạo) giúp tạo ra sự gắn kết trong đội ngũ hoặc làm mất đi sự gắn kết này.Tài liệu chuyên sâu về Gắn Kết Đội Ngũ của Dale Carnegie VN

Họ và tên*

Giới tính*

Email*

Điện thoại*

Công ty*

Chức vụ*

Tỉnh/Thành phố*

Anh/Chị chọn đúng tên tài liệu mà mình muốn tải về *
 Báo Cáo Kết Quả Khảo Sát Gắn Kết Đội Ngũ Tại Việt Nam
 50 sáng kiến và lời khuyên giúp gắn kết đội ngũ
 Làm thế nào để gắn kết đội ngũ ở công ty vừa và nhỏ
 Những yếu tố gắn kết đội ngũ và tầm quan trọng của chúng
 Những yếu tố quyết định đến gắn kết đội ngũ
 Yếu tố cảm xúc trong gắn kết đội ngũ
 Nâng cao tinh thần gắn kết đội ngũ thông qua vai trò của nhà quàn lý
 Tầm quan trọng của lãnh đạo cấp cao trong xây dựng văn hóa gắn kết

Anh/Chị biết tài liệu qua nguồn nào*
 Từ chuyên viên tư vấn của Dale Carnegie VN
 Email từ Dale Carnegie VN
 Website Dale Carnegie VN/Gennext/Engagement
 Facebook Dale Carnegie VN/Gennext
 Bạn bè giới thiệu
 Trang Hoithao.vn/Sukienhay.com...
 Banner quảng cáo trên các trang báo mạng

Anh chị muốn Dale Carnegie VN gửi tài liệu này đến cho người bạn bè, đồng nghiệp, người thân của Anh/Chị (nếu có):

Họ và tên

Email

Điện thoại