Báo Cáo Kết Quả Khảo Sát Nghiên Cứu “Gắn Kết Đội Ngũ” Tại Việt Nam 2013 (Lần 1) - Dale Carnegie Việt Nam - Dale Carnegie Việt Nam

Báo Cáo Kết Quả Khảo Sát Nghiên Cứu “Gắn Kết Đội Ngũ” Tại Việt Nam 2013 (Lần 1)

baocaoganket

Các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với thử thách làm thế nào để xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, tích cực để giữ chân người tài và giúp mỗi nhân viên có cơ hội phát huy hết khả năng của mình cho sự phát triển của toàn tổ chức. Bên cạnh đó, Gắn Kết Đội Ngũ cũng như tầm ảnh hưởng của nó đến tốc độ tăng trưởng kinh doanh vẫn là một khái niệm mới (một yếu tố vô hình) chưa được xem trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh. Khảo sát Gắn Kết Đội Ngũ lần này sẽ mang đến những thông tin hữu ích giúp các nhà lãnh đạo quản lý hiểu được mức độ gắn kết trên thị trường nói chung và trong doanh nghiệp mình nói riêng cùng với những yếu tố ảnh hưởng để có được chiến lược hiệu quả nhằm xây dựng và nâng cao tinh thần gắn kết đội ngũ trong doanh nghiệp của mình.

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin trong form đăng kí bên dưới để tải báo cáo  Kết Quả Khảo Sát Nghiên Cứu “Gắn Kết Đội Ngũ” Tại Việt Nam 2013 (Lần 1), được phát triển bởi Dale Carnegie, tổ chức hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực tư vấn phát triển năng lực kinh doanh và hiệu quả làm việc của các cá nhân và tổ chức từ năm 1912, một cách nhanh chóng, dễ dàng và hoàn toàn miễn phí!Download Tài Liệu

Tên*

Họ và tên đệm

Giới tính*

 nam  nữ

Email*

Số điện thoại*

Chức vụ*

Công ty*

Tỉnh/Thành phố*

Bạn quan tâm đến phát triển những năng lực nào?*
 Phát triển kỹ năng lãnh đạo
 Gắn kết đội ngũ
 Bán hàng và quản lý bán hàng đạt hiệu quả cao
 Kỹ năng giao tiếp/ thuyết trình đạt hiệu quả cao
 Dịch vụ khách hàng