Dale Carnegie Vietnam, Author at Dale Carnegie Việt Nam - Page 21 of 21 Archive - Dale Carnegie Việt Nam - page 21

Các Bài Viết Của Tác Giả

Nghiên Cứu Gắn Kết Đội Ngũ

1 Nghien cuu gan ket doi ngu

Những nhân viên hoàn toàn không gắn kết chiếm 26% và phần lớn còn lại nằm trong khoảng giữa (ví dụ: chỉ cố gắng một phần để đạt được kết quả mong đợi), gần một nửa nhân viên không thực sự đóng góp hết mình. Hàng năm các doanh nghiệp thất thoát hàng tỷ đô...

Bạn Có Phải Là Nhà Lãnh Đạo Cô Đơn

1 Ban co phai la (lay-out)

Chúng tôi tin rằng những nhà lãnh đạo ở hầu hết các công ty là những nhân sự tài năng nhất. Và điều gì sẽ xảy ra nếu những cá nhân kiệt xuất này không có ai để họ lãnh đạo? “Trong cuộc chiến tranh giành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nơi mà...

Hội Thảo Công Bố Kết Quả Khảo Sát Nghiên Cứu: Gắn Kết Đội Ngũ Tại Việt Nam 2013

Engagement thu moi thang 4

Kính gửi các anh chị giám đốc và trưởng bộ phận nhân sự, Các công ty đều mong muốn: Tạo ra chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp/công ty mình thông qua tài sản quý giá nhất là con người Tạo đột phá trong kết quả kinh doanh từ một đội ngũ có...

Tạo Động Lực Tăng Trưởng Thông Qua Đánh Giá Năng Lực Làm Việc Nhân Viên

color-3

Đánh giá năng lực làm việc cho nhân viên luôn là một vấn đề nhiều thử thách, thời điểm đánh giá cuối năm trở thành thời kỳ căng thẳng đối với cả nhân viên lẫn ban lãnh đạo. Một số doanh nghiệp chỉ tiến hành theo thủ tục hay thậm chí chỉ làm một cách sơ sài. Làm thế nào để cuộc đánh giá năng lực làm việc nhân viên lần này trở thành sự kiện được nhân viên mong đợi và tạo nên cú hích cho đội ngũ trong năm...

Tài Liệu Hướng Dẫn Giải Quyết Mâu Thuẫn Nội Bộ

color-7

Những mâu thuẫn nội bộ có thể ảnh hưởng tiêu cực đối với tinh thần làm việc và kết quả kinh doanh của công ty. Có được những kỹ năng giúp giải quyết các mâu thuẫn nội bộ hiệu quả là một trong những thách thức lớn nhất trong giới kinh doanh hiện nay và...